17-19 /9 2021 Lär dig spela INTUITIV GONG / How to play INTUITIVE GONG

17-19 /9 2021 Lär dig spela INTUITIV GONG / How to play INTUITIVE GONG

Regular price
3 700 kr
Sale price
3 700 kr
Tax included.

:

 

 

Scroll down for english.

Lär dig spela INTUITIV GONG

Start: 17/9 17.00

Slut: 19/9 12.00

Allt du behöver veta för att börja kunna spela gong för avslappning, återhämtning, transformation och integrering. Vare sig du vill spela för dig själv eller andra, i samband med yogaklass, terapisessioner, gongbad eller ljudresor är det här kursen för dig.

 • Du lär dig alla grundläggande tekniker på ett stort antal gongar från olika tillverkare och traditioner.
 • Du får förståelse för varför gongen är unik när det gäller healing, avslappning och transformation.
 • Du lär dig hur du strukturerar kortare och längre gongsessioner.
 • Du får all information du behöver för att välja rätt gong, ställ och klubba för dig.
 • Du får uppleva hur det är att aktivt meditera med gong.
 • Du introduceras i intuitivt gongspel, där du öppnar upp för gongens fulla potential genom att låta gongen spela dig.

Kursen är öppen för alla som vill lära sig spela gong för människors välbefinnande: var sig du är sound healer, terapeut, yogalärare från valfri tradition, schaman eller inget av ovanstående passar kursen dig. Du behöver inte ha någon tidigare kunskap om musik. Du kommer att kunna spela gong efter kursen, oavsett erfarenhet.

*

Kursen leds av Jesper Lundqvist som har ett passionerat intresse av att sprida kunskap om gongens vibrationer. Jesper är utbildad gongspelare, gongterapeut och Gong Yoga Teacher. Han spelar gong på och efter yogaklasser, under terapisessioner, ljudresor, ritualer och gongnätter, på bröllop, efter svetthyddor, under meditationer, dans och skaksessioner och vid en mängd andra tillfällen. Jespers motto är: allt blir bättre med gong.

Jesper deläger kursgården Mangalam och var den som introducerade Jens Zygar och Mehtab Benton i Sverige. Tillsammans med Mehtab och på egna kurser har Jesper undervisat hundratals gongspelare från hela världen, vilket gör honom till den mest erfarna gongutbildaren i Sverige just nu.

Jesper är också yogalärare, författare och poet och har medverkat i två Poetry Slam SM. Han kombinerar ofta gongspel och ljudresor med poesiuppläsning, och är så vitt han vet världens första gongpoet.

 

PRIS: 3 700 kr

 

(Mat och boende tillkommer om du vill bo och äta på kursgården.

Boende: 350:-/natt

Frukost: 50 :-

Lunch: 100 :-

Middag: 100 :-

Boka genom att maila jesper@mangalam.se)

 

* * *

 

Learn how to play INTUITIVE GONG

Start: 17 sep 5 pm

Ends 19 sep 12 am

 

Everything you need to know to start to play the gong for relaxation, rejuvenation, transformation and integration. If you want to play gong for yourself or others, in a yoga class, therapy session, gongbath or sound journey, this course is for you.

 • Learn all the techniques on a large selection of gongs from different makers and trditions.
 • Gain understanding of the gongs uniqueness when it comes to healing, relaxation and transformation.
 • Learn how to structure shorter and longer gong sessions.
 • Get all the information you need to chose the right gong, stand and mallet.
 • Experience active meditation with the gong.
 • Be introduced do intuitive gong playing, where you open up to the full potential of the gong by letting the gong play you.

The course is open for everyone who wants to learn to play the gong for the benefit of themselves and others. You might be a sound healer, a therapist or yoga teacher from any tradition, a shaman, or non of the above – either way, this course is for you. You don´t need previous knowledge of music. What ever background or experience, you will be able to play the gong after this course.

 

* * *

Teacher on the course is Jesper Lundqvist, passionate about spreading the knowledge about the vibrations of gongs and other transformative instruments. Jesper is a gong player, Gong Therapist and Gong Yoga Teacher. He plays gong during and after yoga classes, during therapeutic sessions and sound journeys, rituals, gong nights, after sweat lodges at weddings, to meditations dance and shaking and numerous other occasions. Jespers motto: Everything benefits from gong!

Jesper co-owns the retreat center Mangalam, located in the beautiful Swedish west coast, and was the one who introduced Jens Zygar and Mehtab Benton to the swedes. With Mehtab and by himself, Jesper has taught hundreds of Gong players from around the world, which makes him the most experienced gong teacher in Sweden at the moment.

Jesper is also a Kundalini Yoga teacher and a writer of stories and poems and has contended in two Poetry Slam National Championships. He often combines gong playing and sound journeys with poetry readings, and is, as far as he knows, the worlds only Gong Poet.

 

COURSE PRICE: 3 700 SEK

(Food and lodging not included.

Beds are 350 SEK/night in shared rooms.

Breakfast 50 SEK

Lunch and dinner 100 SEK each.

Book food and lodging by email  to jesper@mangalam.se)